کانون کار و زندگی شریف

عبور از روزمرّگی و شروع تغییر سازنده

کانون کار و زندگی شریف محملی است خودجوش برای پیگیری و پیاده سازی برخی الگوهای نوآورانه اجتماعی جهت بهبود وضعیت کار و زندگی جامعه شریفی و فکر می کنیم که این الگوها با تکیه بر خلاقیت و توان جمعی شریفی ها و سایر کارآفرینان اجتماعی و نوآور کشور قابل طراحی و پیاده سازی است. در واقع این کانون بستری را ایجاد خواهد کرد تا طرح ها و خلاقیت های پس ذهن دانشجویان، اساتید، کارکنان دانشگاه، و سایر کارآفرینان کشور در رابطه با نوآوری های اجتماعی پیرامون جامعه شریف شنیده شود و فرصتی برای اجرای آن ها فراهم شود. به امید خدا.

بایگانی
آخرین مطالب

مراجعه حضوری:

روزهای زوج از ساعت 9:00 الی 12:00و 13:30 الی 16:00 به دفتر کانون کار و زندگی شریف واقع در خیابان قاسمی- جلوتر از درب شمالی دانشگاه(به سمت غرب)- ساختمان ناجی- واحد 6، مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

کانال تلگرام:https://telegram.me/sharifeskan

گروه تلگرام:https://telegram.me/joinchat/Bl8p8D6bnLgSf3vbVhswww

ادرس ایمیل: KKZSHARIF@GMAIL.COM


تلفن ثابت: 02166082096